Prodaja lesnih gozdnih sortimentov

Letno prodamo približno 29.000 m3 lesnih gozdnih sortimentov različnim kupcem v Sloveniji, Italiji in Avstriji. 

Naš prodajni program zajema vse vrste lesnih gozdnih sortimentov, zlasti pa naslednje:

 • iglavci (smreka, jelka, bor, macesen):
  • hlodovina;
  • droben tehnični les;
  • celulozni les.
 • listavci (bukev, hrast, javor, jesen, lipa, ...):
  • hlodovina;
  • goli mehkih listavcev;
  • goli trdih listavcev.