Prodaja lesa

Letno prodamo približno 29.000 m3 lesnih gozdnih sortimentov različnim kupcem v Sloveniji, Italiji...
Ogrevanje z lesom ima mnogo prednosti pred ogrevanjem s fosilnimi gorivi. Kdor se odloči, da bo za...
Žagan les iglavcev in listavcev za gradbeništvo, embalažo in mizarstvo dobavljamo po predhodnem...