Posek in spravilo lesa, gojenje in varstvo gozdov

Posek in spravilo lesa ter gozdnogojitvena in varstvena dela izvajamo v zasebnih gozdovih. Pri delu se lahko prilagodimo vsem terenskim razmeram. Spravilo lesa izvajamo z gozdarskimi žičnicami in traktorji. S pomočjo zunanjih sodelavcev pa lahko opravimo tudi strojno sečnjo. Letno posekamo in spravimo več kot 12.000 kubičnih metrov lesa.

Strokovno smo dobro usposobljeni z veliko izkušnjami ter s primernim odnosom do gozda. Vsa dela opravimo načrtno in v skladu z odločbami, ki jih lastnikom gozdov izda pristojna krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije. To pomeni, da v praksi uresničujemo cilj trajnostnega razvoja gozdov.

Lastniku gozda strokovno svetujemo ter pomagamo pridobiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvedbo sečnje, spravilom in odvozom lesa.