Odkup lesa

Odkupujemo vse vrste lesa 

 • na kamionski cesti ali
 • na panju.

 

Potek odkupa hlodovine na kamionski cesti:

 • lastnik gozda spravi les do kamionske ceste in nas obvesti, da je les pripravljen;
 • les prevzamemo v čim krajšem možnem času,
 • prevzem hlodovine se na željo lastnika izvaja na terenu, v njegovi prisotnosti ali na naših skladiščih;
 • uporabljamo elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov o hlodovini na terenu, s čimer se zmanjša možnost napak pri odkupu;
 • vse prevozne in morebitne druge stroške od kamionske ceste naprej krije naše podjetje;
 • plačilo izvedemo po veljavnem odkupnem ceniku v roku do 60 dni po odvozu;
 • z dnem plačila lastniku po pošti dostavimo tudi pisni obračun prevzetega lesa.

Nasvet: pokličite nas preden pričnete s sečnjo dreves in svetovali vam bomo kdaj je najprimernejši čas za sečnjo določenih drevesnih vrst; na ta način boste imeli možnost boljšega zaslužka.

 

Potek odkupa lesa na panju:

 • naši strokovni delavci si gozd najprej ogledajo;
 • lastniku gozda pripravimo ponudbo;
 • v kolikor se lastnik s ponudbo strinja, pristopimo k podpisu pogodbe;
 • po podpisu pogodbe v dogovorjenem roku pričnemo z izvajanjem del;
 • lastnik je, v kolikor izrazi željo, lahko prisoten pri prevzemu in izmeri lesa;
 • prevzemi se izvajajo enako kot pri odkupu hlodovine na kamionski cesti;
 • ob zaključku del skupaj z lastnikom presodimo, ali so izpolnjene vse obveznosti iz pogodbe;
 • plačilo izvedemo v skladu s pogodbenimi določili;
 • z dnem plačila lastniku dostavimo pisni obračun prevzetega lesa.

Odkup lesa na panju je prava rešitev za vse tiste lastnike gozdov, ki sami niso usposobljeni za delo v gozdu in nimajo ustrezne delovne opreme. V okviru odkupa na panju lastniku poleg odkupa lesa nudimo še naslednje storitve:

 • strokovno svetovanje in pomoč pri pripravi morebitne dokumentacije;
 • posek in spravilo lesa;
 • gradnja in sanacija gozdnih vlak;
 • gojitvena in varstvena dela.