Imamo certifikat MojGozdar z odlično oceno 5 storžev

 

Gozdarski inštitut Slovenije nam je na podlagi strokovne presoje podelil certifikat MojGozdar, s katerim smo pridobili pravico do uporabe blagovne znamke MojGozdar in sicer z odlično oceno 5 storžev.

                                                                       

Odlična ocena pomeni, da smo po presoji gozdarskih strokovnjakov usposobljen in kakovosten izvajalec gozdarskih storitev.

Blagovna znamka MojGozdar je edinstven sistem objektivnega vrednotenja izvajalcev del v gozdovih, ki jo je razvil Gozdarski inštitut Slovenije v podporo lastnikom gozdov.

Na portalu www.mojgozdar.si lahko uporabniki gozdarskih storitev dostopajo do ažurnih informacij o več kot 1400 izvajalcih gozdarskih storitev v Sloveniji, vpogledajo lahko v oceno formalne ustreznosti in kakovosti izvajalcev, omogočena je oddaja povpraševanja preko spleta. Za dostopanje do teh storitev se je potrebno registrirati. Registracija je brezplačna.