Gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak in cest

V zasebnih gozdovih se pogosto srečujemo s problemom zaprtosti gozdov, zato je za gospodarjenje z gozdom nujna izgradnja gozdnih cest in vlak. Prav tako je pomembno primerno vzdrževanje gozdnih prometnic, predvsem gozdnih cest, ki včasih pomenijo tudi edini dostop do kmetij in zaselkov.

Predvsem lastnikom gozdov zato v okviru odkupa lesa na panju nudimo možnost gradnje ali vzdrževanja gozdnih prometnic.

V okviru te dejavnosti izvajamo:

  • gradnjo, vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest ter
  • gradnjo in sanacijo gozdnih vlak.

Dela izvajamo skladno z gozdnogospodarskimi načrti tako, da je naravno okolje čim manj prizadeto.

Lastniku gozda svetujemo in pomagamo pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije za gradnjo gozdnih prometnic.