Gozdarske storitve

Odkupujemo vse vrste lesa na kamionski cesti alina panju. Potek odkupa hlodovine na...
Posek in spravilo lesa ter gozdnogojitvena in varstvena dela izvajamo v zasebnih gozdovih. Pri delu...
V zasebnih gozdovih se pogosto srečujemo s problemom zaprtosti gozdov, zato je za gospodarjenje z...