Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic

V zasebnih gozdovih se pogosto srečujemo s problemom zaprtosti gozdov, zato je za gospodarjenje z gozdom nujna izgradnja gozdne infrastrukture. Prav tako je pomembno primerno vzdrževanje gozdnih prometnic, predvsem gozdnih cest, ki včasih pomenijo tudi edini dostop do kmetij in zaselkov.

Predvsem lastnikom gozdov zato v okviru odkupa lesa na panju nudimo možnost gradnje ali vzdrževanja gozdnih prometnic.

V okviru te dejavnosti izvajamo:

  • gradnjo, vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest ter
  • gradnjo in sanacijo gozdnih vlak.

Dela izvajamo skladno z gozdnogospodarskimi načrti tako, da je naravno okolje čim manj prizadeto.

Lastniku gozda svetujemo in pomagamo pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije za gradnjo gozdnih prometnic.