Gozdne ceste v gradnji

 

Pri nas se dogaja....

Na Tolminskem trenutno gradimo dve gozdni cesti, ki bosta skupno odprli približno 49 ha s prometnicami zaprtih območij. Potekali bosta po zahodnh pobočjih Kuka in preko južnih pobočjih Tolminskega Triglava. Po izgradnji gozdnih cest bo možno spravilo lesa z žičnim žerjavom.

Oglejte si nekaj slikovnih utrinkov...