Gozdarske storitve

Odkupujemo vse vrste lesnih gozdnih sortimentov na kamionski cesti alina panju. Potek...
Sečnjo, spravilo lesa, gojitvena in varstvena dela izvajamo v zasebnih gozdovih. Pri delu se lahko...
V zasebnih gozdovih se pogosto srečujemo s problemom zaprtosti gozdov, zato je za gospodarjenje z...